INTEGRITETSPOLICY FÖR NORRTÄLJE HYDRAULSERVICE AB
uppdaterad 2021-07-15

PUL och GDPR
Personuppgiftslagen (PUL) ersattes med GDPR (General Data Protection Regulation) den 25/5-2018 i alla EU:s medlemsländer.

Syftet med denna spolicy
Norrtälje Hydraulservice AB behandlar person och adressuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
Syftet med denna policy är att förklara vilken information vi samlar in och hur vi använder informationen i vår verksamhet.
För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi EU´s dataskyddsförordningen GDPR.
Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande rättsliga grunder:

 


Vilken information samlar vi in
Här sammanfattar vi vilka personuppgifter som vi samlar in och sparar, med vilket syfte och med vilken rättslig grund vi gör det.

Vid beställning av tjänst eller produkt samlar vi in följande information
Rättslig grund: Utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig.
Syfte: Bekräfta identitet och verifiera person- och kontaktuppgifter så att vårt åtagande blir korrekt utfört gentemot dig.

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Adress
 • Fakturaadress
 • Leveransadress
 • Kontaktpersonens namn
 • Kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress
   

När du kontaktar oss via e-post eller telefon
Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.
Syfte: Bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter så att vi kan hålla kontakt med dig och lämna dig information på ett säkert och korrekt sätt.

 • Företagsnamn (i vissa fall)
 • Organisationsnummer (i vissa fall)
 • Kontaktpersonens namn
 • Kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress
   

Vid registrering i formulär på vår webbplats samlar vi in följande information
Rättslig grund: Utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.
Syfte: Bekräfta identitet och verifiera person- och kontaktuppgifter så att vi kan hålla kontakt med dig på ett säkert och korrekt sätt.

 • Företagsnamn (i vissa fall)
 • Adress (i vissa fall)
 • Kontaktpersonens namn 
 • Kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress
 • Meddelande
   

Vid offertförfrågan samlar vi in följande information
Rättslig grund: Utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.
Syfte: Bekräfta identitet och verifiera person- och kontaktuppgifter för att kunna lämna offert.

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Adress
 • Kontaktpersonens namn
 • Kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress
   

Vid registrering för nyhetsbrev eller liknande samlar vi in följande information
Rättslig grund: Samtycke.
Syfte: Bekräfta identitet och verifiera person- och kontaktuppgifter för att kunna leverera informationen på ett korrekt sätt.

 • Företagsnamn
 • Kontaktpersonens namn
 • Kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress
   

Vad gör vi med informationen
All information som vi samlar in används för att vi ska kunna utföra det avtal som vi ingår vid köp av produkt eller tjänst eller för att kunna lämna offerter och för att vi ska kunna kommunicera angående köp av produkt, tjänst eller vid lämnade av offert eller information. Informationen är också nödvändig för att kunna skicka information via e-post samt nyhetsbrev (vid samtycke).

Se ovan under rubrikerna ”rättslig grund ” och ”syfte”.


Information som lämnas vidare
Det kan vara nödvändigt för oss att lämna viss information vidare till våra leverantörer eller sammarbetspartners för att kunna hantera offerter, utföra direktleveranser samt för att kunna upprätthålla en bra service och support. Vi lämnar även vidare uppgifter (bara det som krävs för att utföra transporten) till transportbolag för att kunna utföra våra åtagande i samband med köp av produkt.


Lagring av insamlad information
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förluster obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Vi kommer endast behålla personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy.

När information sparas för t.ex. bokföring, sparar vi uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat. Vi kommer att genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.


Tillgång, rättelse och radering
Kontaktpersoner har rätt att få information om de personuppgifter som vi lagrar samt att få informationen rättad om något blivit fel. Kontaktpersoner har även rätt att ta tillbaka sitt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få sina uppgifter raderade.
 

Vi använder sk cookies på vår webbplats
På vår webbplats använder vi sk cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies är små textfiler som läggs på din dator eller mobiltelefon när du använder webbplatsen.
 

Ändringar i denna integritetspolicy
Norrtälje Hydraulservice AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.


Hur kontaktar du oss
Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, använd följande kontaktuppgifter:

Telefon: 0176-522 00

E-post: info@norrtaljehydraulservice.com

Norrtalje Hydraulservice AB
Görlavägen 11B
761 41  NORRTÄLJE